Ambiental, Social i de Governança

Devota i sostenible

Responsabilitat amb les persones, la societat i el medi ambient

Avui la "responsabilitat social corporativa" és el tema més candent a tot el món.Des de la fundació de l'empresa l'any 2005, per a Uniproma, la responsabilitat de les persones i el medi ambient ha tingut un paper molt important, que va ser una gran preocupació per al fundador de la nostra empresa.

Cada individu compta

La nostra responsabilitat amb els empleats

Feines segures/Formació al llarg de la vida/Família i carrera/Saludable i en forma fins a la jubilació.A Uniproma donem un valor especial a les persones.Els nostres empleats són el que ens fa ser una empresa forta, ens tractem mútuament amb respecte, agraïment i paciència.El nostre distint enfocament al client i el creixement de la nostra empresa només són possibles sobre aquesta base.

Cada individu compta

La nostra responsabilitat amb el medi ambient

Productes d'estalvi d'energia/Materials d'embalatge ambiental/Transport eficient.
Per a nosaltres, protegiringcondicions de vida naturals com sigui possible.Aquí volem fer una contribució al medi ambient amb els nostres productes.

Responsabilitat social

Filantropia

Uniproma disposa d'un sistema de gestió social implantat per garantir el compliment dels requisits de la legislació nacional i internacional i per produir la millora contínua de les activitats relacionades amb l'actuació responsable.L'empresa preserva la total transparència de les seves activitats amb els empleats.Ampliar a proveïdors i tercers socis la seva preocupació social, mitjançant un procés de selecció i seguiment que tingui en compte les seves activitats socials.