Química fina

  • Nom comercial
  • nom del producte
  • CAS Núm.
  • Propietat
  • Etocrilena

   Etocrilena 5232-99-5 Pols cristal·lí blanc Veure models
  • 4-Hidroxi cianur de bencil

   4-Hidroxi cianur de bencil 14191-95-8 Partícula cristal·lina blanca Veure models
  • 4-terc-butil Benzaidehid

   4-terc-butil Benzaidehid 939-97-9 Líquid incolor Veure models
  • Uni-NUCA

   Agent nuclear 2166018-74-0 Agent de nucleació transparent per a poliolefina Veure models
  • Àcid P-terc-butil benzoic

   Àcid P-terc-butil benzoic 98-73-7 Pols cristal·lí blanc, filtre UVB, soluble en oli Veure models
  • Benzoat de metil P-terc-butil

   Benzoat de metil P-terc-butil 26537-19-9 Líquid incolor transparent, soluble en oli Veure models
  • 4-terc-butiltoluè

   4-terc-butiltoluè 98-51-1 Líquid incolor, soluble en oli Veure models