La nostra Cultura

La nostra visió

Deixeu treballar la química.
Que la vida canviï.

La nostra missió

Oferint un millor
i un món més verd.

Els nostres valors

Integritat i dedicació, treball junts i èxit compartit;
Fent el correcte, fent-ho bé.

El nostre comportament

Posa els clients en primer lloc

Posa els clients en primer lloc

Persona mèdica moderna

Demostrar integritat

Esforçar per l'excel·lència

Esforçar per l'excel·lència

Executar per resultats

Executar per
Resultats

Abraça el canvi

Perseguir la col·laboració
i Treball en equip

Innovació

Abraça el canvi
i Innovació